le_mont le_mont_2 le_mont_3
 

Huurvoorwaarden

De woning wordt van zaterdag tot zaterdag verhuurd. Aankomsttijd ligt tussen 15.00 uur tot 21.00 uur, vertrektijd voor 10.00 uur.

Nadat het volledige bedrag is betaald ontvangt u de verdere bescheiden (adres, route en informatie over de sleutel tot het huis).

De vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief gas, elektriciteit en water bij een normaal verbruik.

In het vakantiehuis zijn dekbedden en kussens aanwezig. Bedlinnen en handdoeken moeten worden meegenomen.

Bij vertrek dient het huis bezemschoon achtergelaten te worden.

Voor de eindschoonmaak van het huis wordt verplicht 50 € in rekening gebracht.

Er wordt van u een waarborgsom gevraagd. Deze bedraagt € 200,-

Als er aan het einde van uw verblijf geen schade aan of in de woning wordt geconstateerd, ontvangt u deze waarborgsom bij uw vertrek terug, onder aftrek van verwarmingskosten (stookhout en elektriciteit).

Het is niet toegestaan het huis met meer dan zes personen te betrekken.

Er mag niet gekampeerd worden op het gehuurde terrein.

 

Niet roken in huis.

Honden of huisdieren in overleg.

Constatering van een van hiervoor genoemde overtredingen, kan directe verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij ieder recht op vergoeding vervalt.

Annuleringen

Annuleringen, om welke reden dan ook, moeten telefonisch aan ons worden doorgegeven en schriftelijk worden bevestigd.

De annuleringskosten bedragen: - bij annulering tot 8 weken voor de dag van aankomst: 40% van de huursom, zijnde de aanbetaling - bij annulering vanaf 8 weken tot 4 weken voor de dag aankomst: 70% van de huursom - bij annulering vanaf 4 weken tot de dag van aankomst: de volledige huursom.

Wij adviseren u om zowel een annuleringsverzekering als een reisverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheid

De huurder/bewoner is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan door zijn schuld of door schuld van diegenen die zijnentwege in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis verblijven.

Onze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten zich hierin desondanks onvolkomenheden bevinden, dan kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

De eigenaars accepteren geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van ongevallen die huurders, van welke leeftijd ook, in of nabij het huis overkomen.

De huurders zijn volledig verantwoordelijk voor welke schade dan ook, die door hun toedoen is ontstaan en dienen de eigenaars daarover onmiddellijk te informeren.

De eigenaars hebben het recht de huurders onmiddellijk uit en van het gehuurde te verwijderen, indien eigendommen worden vernield of misbruikt, dan wel in geval van klachten van de omwonenden.

Wijzigingen in de huurovereenkomst kunnen slechts met instemming van de eigenaars worden aangebracht.